ကယ္သူမဲ႔အလင္း - Ywal Ywal, Ft: Oasix


Title - ကယ္သူမဲ႔အလင္း
Artists - Ywal Ywal, Ft: Oasix
Link >>> https://my.pcloud.com/publink/show?code=3Y3italK
Link >>>https://www.dropbox.com/s/38v5o8qw0u8gn5g/Kal_Thu_Mae_Ah_Linn.m4a?dl=0
Link >>> http://www.mediafire.com/?m7hp2dokh478yoz

Comments