မိုး ေတြ႐ြာခ်ိန္ - Oakkar (ft-Zx)


Song title-မိုး ေတြ႐ြာခ်ိန္ 
lyrics & Artists- Oakkar (ft-Zx)
Music & mixing-Clark

Studio-9(MGN)

Download Mediafire
Download Dropbox

Comments