အေဖာ္မဲ႔ ကမၻာ - Zay Phyo & Yone Yone

Song Name ....အေဖာ္မဲ႔ ကမၻာ
Vocals .... Zay Phyo & Yone Yone
Prod By ... Win Lay
Studio ... Strings (3)
Cover Art ... MC.PxoneMyint 
Download .... Dropbox


Comments