ငါကိုယ္တိုင္တံခါးဖြင့္ထြက္သြားမယ္ : woofer Ft : May Thinzar

Song Name : ငါကိုယ္တိုင္တံခါးဖြင့္ထြက္သြားမယ္

Artists :
woofer Ft : May Thinzar

Music : Htoo Htoo
 

Mixing : Scissors
 

Home Music Recordz(2015)

Download with DropBox


Download with Dirve

Comments