နတ္သမီးအို - Paing Lay & Htet Ko, Thuta Aung,Thar Nge


Title. နတ္သမီးအို
RAP•1 _Paing Lay (XPS)
Rap•2 _Htet Ko (XPS)
Melody_Thar Nge
Lyricz . Rap ~ Paing Lay (XPS)
Melody~ Thuta Aung
Beatz _ TimmyTMproduction
Mixing _ Ye Thu
Download with Dropbox

Comments