ေနတစ္ၿခမ္း လတစ္ကမၻာ - Khit Saung , ( Feat_ Hein Oo & Pan Yint )

Song Name .... ေနတစ္ၿခမ္း လတစ္ကမၻာ
Vocals .... Khit Saung , ( Feat_ Hein Oo & Pan Yint )
Beatz .... Yarzawin
Studio .... Strings
Download .... DropboxComments