ေမွ်ာ္လင့္ရင္းေဝး - Hein Z Lay (U.G.H)

Title- ေမွ်ာ္လင့္ရင္းေဝး 
Artist- Hein Z Lay (U.G.H) 
Beat - Hein Z Lay (U.G.H) 
Studio- Y.H.S(2)
Download... Dropbox 
 

Comments