စႏီၵျမင့္လြင္ {Shock} DVD

စႏီၵျမင့္လြင္ {Shock} DVD

 Download Mediafire Link
 01. လူညာၾကီး
02. အနားနားရွိခိုက္
03. ေရွာ့ခ္ (feat. Snare)
04. ခ်စ္ေနတုန္းပဲ
05. မင္းကုသ
06. ေပ်ာ္ပါေစ
07. ေသခ်ာျပီလား (feat. မိုးမိုး)
08. တ၀ဲလည္လည္
09. အရာရာဟာေျပာင္းလဲခဲ့ျပီ (feat. ရသ)
10. ေက်ာင္းပိတ္ရက္
11. ေနာက္တစ္ေယာက္
12. ရင္ခုန္ဆဲပဲ


 Watch On YouTube
01. လူညာၾကီး
02. အနားနားရွိခိုက္
03. ေရွာ့ခ္ (feat. Snare)
04. ခ်စ္ေနတုန္းပဲ
05. မင္းကုသ
06. ေပ်ာ္ပါေစ
07. ေသခ်ာျပီလား (feat. မိုးမိုး)
08. တ၀ဲလည္လည္
09. အရာရာဟာေျပာင္းလဲခဲ့ျပီ (feat. ရသ)
10. ေက်ာင္းပိတ္ရက္
11. ေနာက္တစ္ေယာက္
12. ရင္ခုန္ဆဲပဲ 

Download All Track
Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home