ေဂ်ာက္ဂ်က္-တိုင္းသိျပည္သိ
၀၁။ တိုင္းသိျပည္သိ
၀၂။ ဝျပီးရင္းကိုဝ Feat :  ေက်ာ္ထြဋ္ေဆြ
၀၃။ ဘုရားသခင္ရဲ့လက္ေဆာင္ Feat : လႊမ္းပိုင္
၀၄။ အမိုက္တကာ့ အမိုက္ဆုံး
၀၅။ Long Distance Feat : ပန္းနီ
၀၆။ အယ္စတံု
၀၇။ မင္းရဲ့ကိုယ္ပြါး Feat : သားၾကီး
၀၈။ အဆိုေတာ္ / မင္းသား / ဒါ႐ိုက္တာ Feat ASH
၀၉။ ျပည္တြင္းျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားသူ
၁၀။ မင္းရဲ့ကိုယ္ပြါး(Unplugged) Feat သားၾကီး
 

၀၁။ တိုင္းသိျပည္သိ
၀၂။ ဝျပီးရင္းကိုဝ Feat :  ေက်ာ္ထြဋ္ေဆြ
၀၃။ ဘုရားသခင္ရဲ့လက္ေဆာင္ Feat : လႊမ္းပိုင္
၀၄။ အမိုက္တကာ့ အမိုက္ဆုံး
၀၅။ Long Distance Feat : ပန္းနီ
၀၆။ အယ္စတံု
၀၇။ မင္းရဲ့ကိုယ္ပြါး Feat : သားၾကီး
၀၈။ အဆိုေတာ္ / မင္းသား / ဒါ႐ိုက္တာ Feat ASH
၀၉။ ျပည္တြင္းျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားသူ
၁၀။ မင္းရဲ့ကိုယ္ပြါး(Unplugged) Feat သားၾကီး Whole Album Download With Mediafire

Whole Album Download With Hulkshare  Updated @ 7.3.13

Whole Album Download With Box

Download With Dropbox

Download With 4shared

You Can Also Try With Minus Here & Here

Credit to MAMC

First Solo Album Of Jouk Jack "ေဂ်ာက္ဂ်က္-ငါသည္သာငါ့ျပိဳင္ဖက္" Is Here