အေဝးကိုသြားပါ(ငွက္ကေလး) - Sar Chouk Yope, Big Zee, A Lyinn Yaung


Title - အေဝးကိုသြားပါ(ငွက္ကေလး)
Artists - Sar Chouk Yope, Big Zee, A Lyinn Yaung(1996)
Music - Sar Chouk Yope
Studio - 1996 Record Label

Download with Mediafire

1 comment:

ေဝဖန္မႈေတြကို ၾကိဳဆိုလ်က္ပါ..