ဘာေတြေျပာ - SGL, Big-Zee
Title - ဘာေတြေျပာ 
Artists - SGL, Big-Zee
Studio - 1996
Music - Aesop Rock (Bug Zapper Instrumental) 


Download with MediaFire

0 comments:

ေဝဖန္မႈေတြကို ၾကိဳဆိုလ်က္ပါ..