ဒဏ္ရာ - Khin Phyo Wai ,feat; Si Thu. Phyo lay (Bng)

Title- ဒဏ္ရာ
Vocals - Khin Phyo Wai ,feat; Si Thu. Phyo lay (Bng)  

Record- Si Thu (99 NS)
Download - Mediafire

0 comments:

ေဝဖန္မႈေတြကို ၾကိဳဆိုလ်က္ပါ..