နီးေနလွ်က္ေဝး - J Ki (Lyric)

 Download Song Here

ငါမင္းနဲ႔စေတြ႔ခဲ့တဲ့ေန႔ရက္ေလးအခုမွတ္မိေသး
သက္တန္႔ေလး Oh သိပ္လွတဲ့အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေပါ့
တစ္ေန႔ေတာ့တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းလုိ႔ခ်စ္ႏုိင္လိမ့္မယ္ေလ
ငါၾကဳိတင္ကာစိတ္ကူးခဲ့ေပါ့ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာနီးစပ္ဖုိ႔
ငါၾကဳိမသိခဲ့ဘူး (Oh ခြဲၾကရလိမ့္မယ္) ဒီလုိကံၾကမၼာမ်ဳိး
ျမင္ေနရက္ၾကင္နာခြင့္ငါေလမရ ႏုိင္ခဲ့ေတာ့ဘူးလား Baby?
နီးေနလွ်ာက္ေဝး (တစ္ေန႔တုိ႔ေတြ႔ဆုံႏုိင္လိမ့္မယ္)
ငါသည္းခံျပီးေတာ့ေနပါမယ္ ေစာင့္ေနမယ္
နီးေနလွ်ာက္ေဝး (Without You I'm not Alive)
I Wanna Give You Everything Baby All The Time (Oh နီးေနလွ်က္ေဝး)
ငါမင္းနဲ႔ေတြ႔ဖုိ႔ၾကဳိးစားမိေနတယ္
မျဖစ္ႏုိင္လဲ (Baby I'm So Torn Apart)
သူငယ္ခ်င္းေတြေျဖာင္းဖ်ေျပာျပၾကေပမဲ့ ငါတစ္ကယ္မခံစာၚႏုိင္ခဲ့
(Czu Baby I'm So Torn Apart)

ငါၾကဳိမသိခဲ့ဘူး (Oh ခြဲၾကရလိမ့္မယ္) ဒီလုိကံၾကမၼာမ်ဳိး
ျမင္ေနရက္ၾကင္နာခြင့္ငါေလမရ ႏုိင္ခဲ့ေတာ့ဘူးလား Baby?
နီးေနလွ်ာက္ေဝး (တစ္ေန႔တုိ႔ေတြ႔ဆုံႏုိင္လိမ့္မယ္)
ငါသည္းခံျပီးေတာ့ေနပါမယ္ ေစာင့္ေနမယ္
နီးေနလွ်ာက္ေဝး (Without You I'm not Alive)
I Wanna Give You Everything Baby All The Time (Oh နီးေနလွ်က္ေဝး)

ခ်စ္တဲ့မင္းနဲ႔အျမဲအတူေနခ်င္လဲ ကုိယ့္သက္တန္႔ေလးရယ္မင္းနဲ႔
နီးစပ္ဖုိ႔မျဖစ္ေတာ့လဲ အခ်စ္ရႈး ငါအခုေလ ရႈးရႈးရႈးရႈး ဒါကုလုိ႔မရဘူး
ငါမင္းနဲ႔စေတြ႔ခဲ့တဲ့ေန႔ရက္ေလးအခုမွတ္မိေသး
သက္တန္႔ေလး Oh သိပ္လွတဲ့အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေပါ့.....
Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home