VA-Solo Live Show Album

VA-Solo Live Show Album,ဘန္နီျဖိဳး,စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္,myanmar mp3,myanmar songs,myanmar hip hop songs,myanmar mp3 album,myanmar latest album
01.ရင္ထဲက-ဘန္နီျဖိဳး
02.အိုး ေဟာ့တယ္-စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္
03.အျငိဳးနဲ႕မိုး-Sandy Myint Lwin
04.ပါးပါးေလး-ေဂ်ာက္ဂ်က္ & ေက်ာ္ထြဋ္ေဆြ
05.မိတ္ဆက္ျပီးေတာ့-ရဲေလး
06.႐ူးေတာ့မယ္-Ar T
07.မိုက္ခ်က္ကကန္းကုန္-Snare
08.အေဝးက-Mi Sandi
09.ဒြိဟ-Bobby Soxer
10.နာခံမဲ့လူ-သားၾကီး
11.၁၀၀တန္-လႊမ္းပိုင္
12.မတတ္ႏိုင္ပါ-Reason
13.ေက်းဇူးတင္တယ္-Wanted
14.ဘဝအသစ္သို႕-Nov 24
15.ေနာင္တ-ေနဝင္းကိုVA-Solo Live Show Album,ဘန္နီျဖိဳး,စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္,myanmar mp3,myanmar songs,myanmar hip hop songs,myanmar mp3 album,myanmar latest albumVA-Solo Live Show Album,ဘန္နီျဖိဳး,စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္,myanmar mp3,myanmar songs,myanmar hip hop songs,myanmar mp3 album,myanmar latest album

Mediafire Links

01.ရင္ထဲက-ဘန္နီျဖိဳး
02.အိုး ေဟာ့တယ္-စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္
03.အျငိဳးနဲ႕မိုး-Sandy Myint Lwin
04.ပါးပါးေလး-ေဂ်ာက္ဂ်က္ & ေက်ာ္ထြဋ္ေဆြ
05.မိတ္ဆက္ျပီးေတာ့-ရဲေလး
06.႐ူးေတာ့မယ္-Ar T
07.မိုက္ခ်က္ကကန္းကုန္-Snare
08.အေဝးက-Mi Sandi
09.ဒြိဟ-Bobby Soxer
10.နာခံမဲ့လူ-သားၾကီး
11.၁၀၀တန္-လႊမ္းပိုင္
12.မတတ္ႏိုင္ပါ-Reason
13.ေက်းဇူးတင္တယ္-Wanted
14.ဘဝအသစ္သို႕-Nov 24
15.ေနာင္တ-ေနဝင္းကို


Above All Songs Download(File Size 52 MB)


 Whole Album Download With Mediafire

Download With Dropbox

If You Want To Listen Directly.. Go Here

One Click Download Links (Hip Hop/R&B Only)

01.ရင္ထဲက-ဘန္နီျဖိဳး
02.အိုး ေဟာ့တယ္-စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္
03.အျငိဳးနဲ႕မိုး-Sandy Myint Lwin
04.ပါးပါးေလး-ေဂ်ာက္ဂ်က္ & ေက်ာ္ထြဋ္ေဆြ
05.မိတ္ဆက္ျပီးေတာ့-ရဲေလး
06.႐ူးေတာ့မယ္-Ar T
07.မိုက္ခ်က္ကကန္းကုန္-Snare
08.အေဝးက-Mi Sandi
09.ဒြိဟ-Bobby Soxer
10.နာခံမဲ့လူ-သားၾကီး
11.၁၀၀တန္-လႊမ္းပိုင္

Credit to MHLS & MHM