ဟစ္ေဟာ့အခ်စ္သီခ်င္းေအးေအးေလးေတြ(G family Love songs)

ဟစ္ေဟာ့အခ်စ္သီခ်င္းေအးေအးေလးေတြကို စုပီးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္

(2)အျမဲတမ္း Snare
(3)ေတြးေၾကာက္မေနနဲ႕ Snare
(4)ဖုန္းနတ္သမီး Snare feat April
(5)ငါ့ရဲ့အနားမွာေန Snare
(6)သူမ်ားအခ်စ္ Snare
(7)အလင္းစက္ Hip 2
(8)အေဝးဆုံးေဝး Hip 2
(9)အခန္း Bro-G
(10)ေမ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့ရလပ္ Bro-G
(11)ေပ်ာက္ရွသြားေသာသူ Nine One
(12)ေမ့လို႕မရေတာ့ဘူး Nine One
(13)ဒိုင္ယာရီ ရဲရင့္
(14)ႏွလုံးသားရဲ့စ်ာပနာ ေနဝင္း
(15)ေတာ္ပါေပတယ္ ေနဝင္း
(16)ဘာမ်ားမွားလို႕လဲ G family
(19)နင္မရွိလို႕မျဖစ္ဘူး G family
(20)ဘဝေန႕စြဲ G family
(21)ခေလး G family
(22)ကံစီမံရာ G family
(23)အခ်ိန္ေတြၾကာေနခဲ့ျပီ G family
(24)ေအာက္တိုဘာႏွစ္ရက္ေန႕ G family
(25)Be Careful One way

Mediafire Link

Download Here

for each song download click Read More


(2)အျမဲတမ္း Snare
(3)ေတြးေၾကာက္မေနနဲ႕ Snare
(4)ဖုန္းနတ္သမီး Snare feat April
(5)ငါ့ရဲ့အနားမွာေန Snare
(6)သူမ်ားအခ်စ္ Snare
(7)အလင္းစက္ Hip 2
(8)အေဝးဆုံးေဝး Hip 2
(9)အခန္း Bro-G
(10)ေမ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့ရလပ္ Bro-G
(11)ေပ်ာက္ရွသြားေသာသူ Nine One
(12)ေမ့လို႕မရေတာ့ဘူး Nine One
(13)ဒိုင္ယာရီ ရဲရင့္
(14)ႏွလုံးသားရဲ့စ်ာပနာ ေနဝင္း
(15)ေတာ္ပါေပတယ္ ေနဝင္း
(16)ဘာမ်ားမွားလို႕လဲ G family
(19)နင္မရွိလို႕မျဖစ္ဘူး G family
(20)ဘဝေန႕စြဲ G family
(21)ခေလး G family
(22)ကံစီမံရာ G family
(23)အခ်ိန္ေတြၾကာေနခဲ့ျပီ G family
(24)ေအာက္တိုဘာႏွစ္ရက္ေန႕ G family
(25)Be Careful One way

1 comment:

ေဝဖန္မႈေတြကို ၾကိဳဆိုလ်က္ပါ..